Struktura i dane firmy


Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców Nowa Huta w Krakowie
Siedziba: Kraków  os. Na Lotnisku 4
tel. sekretariat +48 12 641 14 00
fax: +48 12 641 11 22
NIP: 6750003081
REGON: 001096373
KRS: 0000117715

Spółdzielnia zrzesza obecnie 531 członków, którzy są właścicielami majątku firmy. Jest to w całości prywatny polski kapitał. Spółdzielnia posiada na terenie miasta 15 sklepów spożywczo-przemysłowych, 4 bary mleczne. Zarząd stanowi jednoosobowo – Prezes Spółdzielni.Pokaż PSS Społem Nowa Huta na większej mapie

Prezes spółdzielni
tel. 12 641 14 00  (pok. 3)
e-mail: sekretariat@spolem-nh.pl

Pełnomocnik Zarządu – Kierownik działu handlowego
tel. 12 648 36 77 (pok.2)
e-mail: halinasolarz@spolem-nh.pl

Stanowisko d/s społeczno-samorządowych
tel. 12 647 92 65  (pok. 14)
e-mail: inwentaryzacja@spolem-nh.pl

Dział Kadr, Zatrudnienia i Płac
tel. 12 648 15 96   (pok. 11)
tel. 12 648 35 61   (pok. 11)
e-mail: kadry@spolem-nh.pl

Stanowisko d/s Gastronomii
tel. 12-6489613  (pok. 10)
e-mail: gastronomia@spolem-nh.pl

Stanowisko d/s Kontroli Wewnętrznej
tel. 12 648 47 08  (pok.  5)
e-mail: handlowy@spolem-nh.pl

Dział Administracji i Remontów
tel. 12 649 42 32   (pok. 15)
e-mail: spolemadm@wp.pl

Dział Artykułów Żywnościowych i Nieżywnościowych
tel. 12 648 66 26   (pok. 5)
tel. 12 648 36 77   (pok. 2)
e-mail: handlowy@spolem-nh.pl

Główny Księgowy
tel. 12 647 72 72  (pok. 4)
e-mail: glownyksiegowy@spolem-nh.pl

Stanowisko d/s Planowania i Inwentaryzacji
tel. 12 647 92 65  (pok. 14)
e-mail: inwentaryzacja@spolem-nh.pl

Dział Konfrontacji i Kontroli Dokumentów
tel. 12 647 38 22  (pok. 10)
e-mail: kkd@spolem-nh.pl

Dział Księgowości i Finansów
tel. 12 648 40 52  (pok. 13)
e-mail: ksiegowosc@spolem-nh.pl

Dział Rozliczeń Faktur
tel. 12 647 08 57   (pok. 9)
e-mail: rozliczenia@spolem-nh.pl