O firmie

Na terenie obecnej dzielnicy “Nowa Huta” od 1949 roku działało kilka małych sklepów zaopatrujących niewielką ilość mieszkańców. Gdy w 1949 roku rozpoczęła się budowa kombinatu metalurgicznego, ostro zarysował się problem zaopatrzenia wielu tysięcy pracowników budowlanych, a także mieszkańców nowo powstających osiedli mieszkaniowych. Odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie został ruch spółdzielczy, któremu powierzono kompleksowe zaoptrzenie mieszkańców w artykuły pierwszej potrzeby. Od produktów spożyczych, po szeroko rozumiane artykuły ogólnoprzemysłowe.

Decyzją władz spółdzielczych w Krakowie w czerwcu 1957 roku zostaje założona Nowohucka Spółdzielnia Spożywców, a w 1961 roku zostaje włączona do Krakowskiej Spółdzielni Spożywców. Od 1962 roku przekształca się w Oddział będący na wyodrębnionym pełnym rozrachunku gospodarczym. W wyniku kolejnej reorganizacji w 1984 roku powstaje na bazie posiadanego majątku „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców Nowa Huta. Lata 90-te to najtrudniejszy okres dla spółdzielni – w oparciu o Uchwałę Rady Miasta Krakowa Spółdzielnia musi zlikwidować swój dotychczasowy dorobek oddając Miastu kilkadziesiąt placówek- uchwała umożliwiła przystąpienie do przetargu jedynie o 2 placówki.

Tylko dzięki pracy i zaangażowaniuu wielu ludzi , którzy związali swoje życie zawodowe ze Spółdzielnią – ta przetrwała trudne lata. Dziś spółdzielnia zatrudnia około 300 osób , prowadzi działalność w 15 placówkach spożywczo-gospodarczych , 4 barach mlecznych i 2 restauracjach Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni angażuje się w działalność na rzecz najuboższych mieszkańców dzielnicy, wspiera finansowo Domy Dziecka a także szkoły.